Hälsa

  • sjukvård inkl första hjälpen, personligen hygien, städning och underhållning

Energi

handlar om att kunna upprätthålla tekniska hjälpmedel som belysning och annan teknisk utrustning som underlättar mycket. Detta område överlappar flera andra områden som skydd och säkerhet. Där värmeenergi givetvis är mycket viktigt.

  • Ved

Mat

  • Matförråd
  • Småbruk

Skydd

Handlar om att upprätthålla kroppstemperaturen. Att inte bli nedkyld av väta, vind och kyla. Det innefattar allt från kläder och utrustning som vindskydd/tält och sovsäckar till bostad och värmekällor.
Kommunikation

Mycket viktigt i en besvärlig situation. Det kan handla om att kunna ladda mobilen  trots att det är strömlöst till att ha alternativa kommunikationsmöjligheter som handhållna radioapparater eller direkttelefoner.

  • Radio med batterier
  • Kortvågsradio
  • Långvågsradio

Transport

Av oss själva och utrustning. Hur skall det gå till? Till fots, båt, cykel eller bil? Vilka transportbehov finns? Hem från arbete eller resor om de vanliga kommunikationsmedlena är ur funktion. När man behöver hämta saker som tex vatten, bränsle eller mat. Om du behöver evakuera till en annan plats.

  • Två 20 litersdunkar med 95-oktaning benisin fyllda (2023-09-10)

Vatten

Information

  • Eller som man säger i det militära underrättelser är mycket viktigt. Både för att ovisshet är mycket nedbrytande men också som beslutsunderlag för hur man skall agera. Den mest grundläggande nivån är att kunna lyssna på P4 för information. Det skall fungera utan elnätet. Är det mycket allvarliga händelser kan det vara bra att ha möjlighet lyssna på nyheter från andra delar av världen.

Säkerhet

Brett område som innefattar allt från att inte skada sig inkl brand till att skydda sig från krimminalitet