Idag, när i princip alla företag är i behov av digital transformation, är de flesta överens om vikten av att ha IT-kompetens i styrelsen för att kunna ta fram strategier för hur de kan utnyttja teknologi för att skapa konkurrensfördelar.

Men i denna tid av digital transformation är nu cyberkriminalitet den form av kriminell aktivitet som växer allra snabbast. Enligt en färsk undersökning från Accenture (källa: CNBC) var mer än hälften av alla småföretag med om ett dataintrång under senaste året. Endast 14% av småföretagen hade en förmåga att skydda sig. I snitt kostade varje intrång två miljoner kronor vilket gjorde att 60% av de drabbade företagen gick i konkurs inom ett halvår.

För att möta detta måste vi se till att höja den teknisk kompetensen i styrelser och på ledningsnivå i våra svenska företag. IT-säkerheten måste in i styrelserummen tillsammans med den digitala transformationen.

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *