Vi lever i en otroligt spännande tid med en teknisk utveckling vi aldrig tidigare skådat och jag måste säga att jag känner en stor tacksamhet över att få vara med.

Att hänga med i den tekniska utvecklingen innebär att man är medveten om de senaste trenderna och innovationerna och kan använda dem för att förbättra sin verksamhet eller sitt dagliga liv. Detta kan innebära att man investerar i ny teknik, utbildar sig själv och sin personal eller anpassar sin verksamhet för att dra nytta av de nya möjligheterna.

Att inte hänga med i den tekniska utvecklingen kan innebära att man missar viktiga möjligheter och riskerar att hamna på efterkälken jämfört med konkurrenter eller andra aktörer. Det är därför viktigt att vara proaktiv och engagerad i att följa den tekniska utvecklingen och anpassa sig till den för att kunna dra nytta av dess fördelar och möjligheter.

Jag driver ett företag som bland annat arbetar med att säkerställa stabil och säker drift av våra kunders IT-miljöer, där utbildning är en viktig del. Jag håller regelbundet utbildningar för att säkerställa så att våra kunders personal har grundläggande säkerhetsmedvetenhet. Efter den senaste tidens skriverier i media om omfattande säkerhetshot upplever jag att många känner sig otrygga och inte riktigt vet hur de ska agera på nätet. Det är inte bra och riskerar att bromsa utvecklingen och att vissa hamnar på efterkälken.

Aldrig tidigare har hotet varit så stort

Det är fullt förståeligt att många känner så, vi ser i stort sätt dagligen krigsrubriker i tidningarna om utförda attacker. Coop, Maersk, Gunnebo, Tietoevry, listan kan göras lång.

Aldrig tidigare har utvecklingen gått så snabbt

Samtidigt lever vi i en otroligt spännande tid, här är några områden som har potential att förändra livet som vi känner det:

  • AI (artificiell intelligens): AI-teknik utvecklas snabbt och har potential att revolutionera många branscher, från sjukvård till transport och många menar att utvecklingen av AI har lika stor betydelse för mänskligheten som upptäckten av eld, jordbruk och elektricitet.
  • Biotech: Genom genredigering och annan bioteknik kan vi förändra livet på jorden på ett fundamentalt sätt.
  • Energi: Utvecklingen av förnybara energikällor och lagringstekniker kan hjälpa oss att lösa klimatkrisen och skapa en hållbar framtid.
  • Rymdteknik: Utforskningen av rymden och utvecklingen av rymdteknik kan ge oss nya insikter om universum och vår plats i det.
  • VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality): VR och AR-teknik utvecklas snabbt och har potential att revolutionera hur vi interagerar med digitala världar och med varandra. Dessa tekniker kan användas inom en mängd olika områden, från underhållning och spel till utbildning och sjukvård, och kan ge oss nya sätt att uppleva och lära oss om världen omkring oss.

Hur ska vi hantera denna paradox?

Jo självklart måste vi se och förhålla oss till den nya hotbilden där ute, för den finns där, men vi får inte heller låta dem begränsa oss. Vi måste se möjligheterna istället för problemen och för att fortsätta utvecklas och dra nytta av all den spännande teknik som nu blir tillgänglig måste vi fortsätta vara nyfikna och ta till oss av alla de ny fantastiska verktygen som nu blir tillgängliga.

Även om hoten är många och allvarliga är det ändå relativt enkelt att skydda sig. Det krävs bara grundläggande förståelse och säkerhetsmedvetenhet.

Här är några tips på vad du eller din organisation kan göra:

  1. Se över din cyberhygien. [Dags att se över cyberhygienen i verksamheten – CERT-SE]
  2. Se till att alla medarbetare har en god grundläggande förståelse kring aktuella hot och hur de ska agera, till exempel genom att erbjuda alla medarbetare en grundläggande säkerhetsutbildning [exempel: Grundläggande säkerhetsutbildning – EIPCLOUD].
  3. Utveckla och testa regelbundet medarbetarnas säkerhetsmedveten [exempel: Säkerhetsmedvetenshetsträning – EIPCLOUD]
  4. Var nyfiken och testa den nya tekniken men var försiktig företagets känsliga information.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *